WPJA

STOWARZYSZENIE FOTOREPORTERÓW ŚLUBNYCH (WEDDING PHOTOJOURNALIST ASSOCIATION – WPJA)
WPJA jest czołową, a zarazem pionierską organizacją w dziedzinie reportażu ślubnego. Stawia sobie za zadanie wspieranie i reprezentowanie najbardziej utalentowanych fotografów z całego świata w kwestiach technicznych, warsztatowych i marketingowych. Członkowie stowarzyszenia posiadają wysokie kwalifikacje, działają w oparciu o najwyższe standardy i wartości etyczne obowiązujące w branży oraz posiadają najwyższe zawodowe umiejętności.
WPJA jest sponsorem programów szkoleniowych obejmujących seminaria, konwencje i warsztaty poświęcone zagadnieniom fotoreportażu ślubnego. Organizujemy również konkursy fotoreportażu ślubnego, w których prace oceniane są przez najlepszych fotoreporterów i redaktorów magazynów fotograficznych, którzy aktywnie działają w dziedzinie fotoreportażu. Celem tych konkursów jest nagradzanie fotografów, którzy w swojej pracy dokumentują i uwieczniają w kadrze momenty o jakże istotnym znaczeniu.
MISJA WPJA
Stowarzyszenie Fotoreporterów Ślubnych (WPJA) to międzynarodowa organizacja członkowska, która reprezentuje zawodowych fotografów zajmujących się dokumentowaniem uroczystości ślubnych w stylu opartym na dyskrecji i naturalności. WPJA zostało powołane do życia w celu stania na straży najwyższych jakości w dziedzinie fotoreportażu ślubnego.
CELE WPJA
1. Pomagać osobom planującym uroczystości ślubne w odnalezieniu profesjonalnego fotografa ślubnego w interesującej ich lokalizacji.
2. Być czołową organizacją zapewniającą fotoreporterom ślubnym możliwości rozwoju i nawiązywania kontaktów.
PRAWDA I UCZCIWOŚĆ
Wiarygodność Stowarzyszenia Fotoreporterów Ślubnych (WPJA) opiera się na osobach naszych członków i autentyczności prezentowanych fotografii.
Fotografie zgłaszane do konkursów organizowanych przez WPJA muszą pochodzić z uroczystości ślubnych, które faktycznie się odbyły. Zdjęcia wykonane podczas warsztatów lub innych reżyserowanych wydarzeń nie kwalifikują się do udziału w konkursie.
Sytuacje kontrolowane przez fotografa są kwalifikowane jako portrety i mogą być zgłaszane jedynie w kategoriach portretów.

STOWARZYSZENIE FOTOREPORTERÓW ŚLUBNYCH (WEDDING PHOTOJOURNALIST ASSOCIATION – WPJA)

WPJA jest czołową, a zarazem pionierską organizacją w dziedzinie reportażu ślubnego. Stawia sobie za zadanie wspieranie i reprezentowanie najbardziej utalentowanych fotografów z całego świata w kwestiach technicznych, warsztatowych i marketingowych. Członkowie stowarzyszenia posiadają wysokie kwalifikacje, działają w oparciu o najwyższe standardy i wartości etyczne obowiązujące w branży oraz posiadają najwyższe zawodowe umiejętności.

WPJA jest sponsorem programów szkoleniowych obejmujących seminaria, konwencje i warsztaty poświęcone zagadnieniom fotoreportażu ślubnego. Organizujemy również konkursy fotoreportażu ślubnego, w których prace oceniane są przez najlepszych fotoreporterów i redaktorów magazynów fotograficznych, którzy aktywnie działają w dziedzinie fotoreportażu. Celem tych konkursów jest nagradzanie fotografów, którzy w swojej pracy dokumentują i uwieczniają w kadrze momenty o jakże istotnym znaczeniu.

MISJA WPJA

Stowarzyszenie Fotoreporterów Ślubnych (WPJA) to międzynarodowa organizacja członkowska, która reprezentuje zawodowych fotografów zajmujących się dokumentowaniem uroczystości ślubnych w stylu opartym na dyskrecji i naturalności. WPJA zostało powołane do życia w celu stania na straży najwyższych jakości w dziedzinie fotoreportażu ślubnego.

CELE WPJA

1. Pomagać osobom planującym uroczystości ślubne w odnalezieniu profesjonalnego fotografa ślubnego w interesującej ich lokalizacji.

2. Być czołową organizacją zapewniającą fotoreporterom ślubnym możliwości rozwoju i nawiązywania kontaktów.

PRAWDA I UCZCIWOŚĆ

Wiarygodność Stowarzyszenia Fotoreporterów Ślubnych (WPJA) opiera się na osobach naszych członków i autentyczności prezentowanych fotografii.

Fotografie zgłaszane do konkursów organizowanych przez WPJA muszą pochodzić z uroczystości ślubnych, które faktycznie się odbyły. Zdjęcia wykonane podczas warsztatów lub innych reżyserowanych wydarzeń nie kwalifikują się do udziału w konkursie.

Sytuacje kontrolowane przez fotografa są kwalifikowane jako portrety i mogą być zgłaszane jedynie w kategoriach portretów.

www.wpja.com

Your email is never published or shared. Required fields are marked *

*

*

There was an error submitting your comment. Please try again.